Tjänster

DW:s produktutbud kompletteras med ett utbud av tjänster, allt för att säkerställa att de investeringar som görs och projekt som genomförs tar tillvara på de möjligheterna som en ökad digitalisering erbjuder, även om installationerna kommer att ske i ett senare skede.

DW:s personal och samarbetspartners har utvecklat kvalificerade produkter och lösningar samt drivit och lett kvalificerade projekt i träbranschen under drygt 30 år.

Exempel på tjänster är;

Förstudier och designstöd inför kommande investeringar och upphandlingar.

Upphandlingsstöd och förhandlingar.

Utbildning och användarstöd i samband med installationer av projekt.

Projektledning av kvalificerade projekt även omfattande styrgrupps- och referensgruppsledning.

Kvalitetssäkring

Uppföljning av investeringar mot uppsatta mål.