Produkter

DW:s egna produkter, med familjenamnet Nexum, är fokuserade på att underlätta spårbarhet från stock till bräda eller färdig slutkundsprodukt, integrering av befintlig maskin- och programvara samt produkter för analys av samtlig insamlade data.

Nexum tillhandahåller också ett integrerat modulbaserat gränssnitt som via utvecklade ”plug ins” kan kommunicera med underliggande system och produkter.

DW har ett nära samarbete med de flesta i marknaden aktiva maskin- och programvaruleverantörer vilket garanterar en kontinuerlig och störningsfri insamling av mätdata och därmed möjlighet till att göra löpande analyser av kritiska processer inom sågverket och vidareförädlingen.

Wooden Logs with pine woodland and sunbeams