Digiwood AB och Moelven Industrier AB utvecklar Det Digitala Sågverket var för sig fortsättningsvis.

Linköping den 18 februari 2022

Digiwood AB (DW) och Moelven Industrier (MI) har överenskommit om att fortsätta utvecklingen av Det Digitala Sågverket var för sig.

Utvecklingen startade 2019 och har lett fram till främst utvecklingen av plattformen NEXUM med tillhörande moduler, en produktserie som fortsättningsvis kommer att utvecklas och förvaltas av DW.

NEXUM med tillhörande moduler är nu tillgängligt och färdigt för installation hos samtliga Nordiska kunder, med antingen ett SQL-baserat gränssnitt i form av Redash eller ett mer standardiserat i form av Microsofts Power BI.

DW kommer under våren dels att hålla en seminarieserie om erfarenheter av och affärsnyttan med att digitalisera anläggningen med hjälp av NEXUM i sin kompletta form, dels att med partners hålla föredrag på Trä och Teknik i augusti.

”Jag vill tacka Moelven Industrier för samarbetet under utvecklingsfasen och önskar dem varmt lycka till med den fortsatta implementationen” säger Mikael Jacobsson, VD Digiwood AB.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta;
Mikael Jacobsson, mikael@digiwood.se, mobil 0706 47 58 10